Zapisy i organizacja żłobka

Nabór dzieci do grupy żłobkowej prowadzimy przez cały rok. O przyjęciu dziecka do placówki decyduje kolejność podpisania umowy z dyrektorem.

W dniu podpisania umowy, Rodzice zobowiązani są do uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 350 zł.

Wszystkie dzieci rozpoczynające przygodę z „Akademią Przedszkolaka” biorą udział w zajęciach adaptacyjnych w drugiej połowie sierpnia.