Ramowy program przedszkola

Pracę dydaktyczno-wychowawczą opieramy na następujących metodach i programach edukacyjnych:

  • Program wychowania przedszkolnego „Zanim będę uczniem” E. Tokarska, J. Kopała, numer dopuszczenia P-4/1/2009-10
  • Program Nauczania „Dziecięca matematyka” Program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych, opracowany przez prof. dr hab. Edytę Gruszczyk – Kolczyńską i mgr Ewę Zielińską – ISBN 83-02-07338-5
  • „Nazywanie świata – odimienna metoda nauki czytania” program I. Majchrzak – numer dopuszczenia DKOS – 5002-15/04
  • „Glottodydaktyka- nauka czytania i pisania” Program prof Bronisława Rocławskiego