Godziny pracy

Placówka jest czynna przez cały rok od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30-18.00 z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

Mając na uwadze jak najwyższe poczucie bezpieczeństwa dzieci prowadzimy rejestr osób upoważnionych do odbioru dziecka. Każdy rodzic jest zobowiązany do podania wychowawcom grupy, personaliów osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola.

Wiemy jak ważne jest poczucie bezpieczeństwa dzieci. Dlatego wychodząc naprzeciw państwa oczekiwaniom wejście na teren przedszkola i żłobka odbywa się na postawie karty magnetycznej, która wydawana jest wyłącznie rodzicom i prawnym opiekunom.