Informacje o żłobku

Z wielką radością informujemy zainteresowanych Rodziców, że rozpoczęliśmy rekrutację do grupy żłobkowej.

Wiemy, jak ważne jest przystosowanie warunków do prawidłowego rozwoju dlatego stworzyliśmy odpowiednie warunki lokalowe, zapewniając najmłodszym dzieciom jak najwyższe bezpieczeństwo.

Koncepcja pracy żłobka oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych, tzn. ustawie o opiece nad dziećmi do 3 lat oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w:

 • Regulaminie organizacyjnym,
 • Statucie Żłobka.

Praca w żłobku oparta jest na autorskim programie opiekuńczo-wychowawczym „ OD NIEMOWLACZKA DO PRZEDSZKOLACZKA”, realizującym najważniejsze cele w prawidłowym rozwoju społecznym i psychoruchowym dzieci.

W ramach opieki oferujemy:

 • salę zabaw wyposażoną w zabawki opatrzone certyfikatem, dostosowane do wieku i możliwości rozwojowych dzieci,
 • krzesełka do indywidualnego karmienia,
 • sypialnię, wyposażoną w odpowiednie łóżeczka (dzieci mają takie same pościele),
 • kąciki do przewijania, przebierania i pieluchowania dzieci,
 • kojec do zabaw dla dzieci raczkujących i uczących się chodzić,
 • udoskonalone zaplecze sanitarne,
 • wózkownię,
 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

W naszym żłobku mamy 4 grupy:

 • Słoneczka – ciocie: Ania i Asia
 • Sówki – ciocie: Monika i Beatka
 • Pingwinki- ciocie: Paulinka i Danusia
 • Żabki- ciocia Kasia