Informacje o przedszkolu

„Akademia Przedszkolaka” to miejsce stworzone dla dzieci

Lata przedszkolne to bardzo ważny okres w życiu każdego dziecka, bowiem czas od narodzin do 6 roku życia to czas intensywnego rozwoju i odkrywania własnych możliwości.

To etap, w którym dziecko uczy się budowania prawidłowych relacji z rówieśnikami, ze środowiskiem ale także przygotowuje się do podjęcia obowiązku szkolnego w kolejnych etapach edukacji.

Naszą misją jest wychowywanie i nauczanie dziecka odróżniania dobra od zła, okazywania uczuć i emocji oraz wiary we własne siły i możliwości.

W swojej pracy:

  • wspomagamy indywidualny rozwój dziecka;
  • zapewniamy odpowiednie warunki do harmonijnego rozwoju (wspieramy mocna strony dziecka);
  • rozwijamy wrażliwość estetyczną;
  • rozwijamy ciekawość poznawczą oraz samodzielność dzieci;
  • prowadzimy edukację prozdrowotną wśród dzieci i rodziców;
  • realizowane programy dostosowujemy do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dziecka.

Nasi nauczyciele to kreatywni pedagodzy posiadający doświadczenie oraz pasję nauczania.

W naszym Przedszkolu mamy 3 grupy:

* Biedronki (6-latki) – ciocia Beatka
* Tygryski (5-latki) – ciocia Basia
* Misie (4 i 3-latki) – ciocie: Anetka i Natalka

Swoją pracę opieramy na dialogu z rodzicami, którzy pełnią bardzo ważną rolę w życiu dziecka oraz w dobrym funkcjonowaniu przedszkola.

Naszą pracę wspomagają:

  • Logopeda,
  • Ratownik Medyczny,
  • Pielęgniarka,
  • Instruktorzy: rytmiki, akrobatyki, tańca, karate