Plan dnia przedszkola

06.30 – 08.00 Schodzenie się dzieci
• Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań,
• Praca indywidualna z dzieckiem,
• Zabawy ruchowe
08.00 – 08.30 Ćwiczenia poranne
• Przygotowanie do śniadania,
• Czynności higieniczno – sanitarne
08.30 – 09.00 Śniadanie
09.00 – 09.15 Czynności higieniczne, przygotowanie do zajęć
09.15 – 10.30 Realizacja zadań edukacyjnych

10.30 – 11.15 Spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie
11.15 – 11.30 Czynności samoobsługowe, przygotowanie do posiłku
11.30 – 12.00 Posiłek: zupa
12.00 – 13.00 Grupa IV, V, VI, VII, VIII – czas relaksu, rozluźnienia, odpoczynku, słuchanie bajek, opowiadań, elementy muzyko-terapii, słuchanie utworów muzycznych, po odpoczynku praca indywidualna – realizacja zadań edukacyjnych
12.00 – 13.30 Grupa I,II, III – odpoczynek
13.30 – 14.00 Zabawy ruchowe
14.00 – 14.30 Posiłek: drugie danie obiadowe, deser, kompot
14.30 – 15.30 Zabawy dowolne (przy sprzyjających warunkach, zawsze na powietrzu)
15.30 – 16.00 Podwieczorek
16.00 – 18.00 Zabawy organizowane i dowolne w sali lub ogrodzie – dyżur