Zajęcia dodatkowe żłobka

W naszym żłobku do zajęć dodatkowych należą:

  • Muzykoterapia
  • Logorytmika
  • Teatrzyki, bale, koncerty
  • plastyka