Ramowy program żłobka

W codziennej pracy opiekuńczo-wychowawczej żłobka realizujemy program:

 • program adaptacji dzieci nowoprzyjętych,
 • program zdrowia emocjonalnego,
 • udział w kampanii „Cała Polska czyta Dzieciom”,
 • program odzwyczajania od smoczka,
 • program usamodzielniania,
 • profilaktykę zdrowotną.

Priorytetem naszym jest rozwijanie:

 • umiejętności społecznych,
 • zdolności manualnych dzieci,
 • uwrażliwianie na muzykę,
 • rozwijanie zdolności ruchowych,
 • rozwijanie ekspresji plastycznej.