Cennik

Usługi świadczone przez „Akademię Przedszkolaka” są odpłatne.

Czesne w bieżącym roku szkolnym 2023/2024 w PRZEDSZKOLU wynosi 650zł + 300zł wyżywienie- łącznie 950zł (rodzeństwom udzielamy rabatu – czesne za drugie dziecko wynosi 850 złotych).

Czesne w bieżącym roku szkolnym 2023/2024 w ŻŁOBKU wynosi 1550 zł + 300 zł wyżywienie w sumie 1850zł. Do ukończenia przez dziecko 30 m-cy życia czyli 2,5 roku. Dzieciom tym przysługuje BON MALUCHA oraz dofinansowanie ZUS 400zł na pierwsze i jedyne dziecko.

Rodzice/opiekunowie uiszczają jednorazową opłatę wpisową w wysokości 350 zł (płatne przy podpisaniu umowy z dyrektorem przedszkola).

Czesne płacone jest z góry do 10 dnia każdego miesiąca (w przypadku nieobecności dziecka przez minimum kolejne 3 dni – obniżamy wysokość opłaty).

We wrześniu rodzice opłacają składkę ubezpieczenia dla swojego dziecka w wysokości 53 zł (opłata jest jednorazowa na dany rok szkolny) oraz zakupują komplet książeczek.

Czesne prosimy wpłacać na konto bankowe 15 1240 1040 1111 0010 0720 0891 lub w sekretariacie dyrektora.

W przypadku braku wpłaty w bieżącym miesiącu – umowa na świadczone usługi wygasa z końcem danego miesiąca.