Plan dnia żłobka

Opieka nad dziećmi w żłobku oparta jest na stałym rozkładzie dnia.

06.30 – 08.00 Schodzenie się dzieci
08.15 – 08.30 Przygotowanie do śniadania
08.30 – 09.00 Śniadanie
09.00 – 09.15 Zabiegi pielęgnacyjne
09.15 – 09.45 Zabawy dydaktyczne (rytmika, ćwiczenia gimnastyczne, zajęcia plastyczne, muzyczne)
09.45 – 10.45 Spacery, zabawa w ogrodzie i na placu zabaw
10.45 – 11.00 Zabiegi pielęgnacyjne, przygotowanie do posiłku
11.00 – 11.30 Posiłek: zupa
11.30 – 13.45 Czas odpoczynku, relaksu – leżakowanie
13.45 – 14.00 Zabiegi pielęgnacyjne, przygotowanie do obiadu
14.00 – 14.30 Obiad II-gie danie
14.30 – 15.30 Zabawy dowolne (przy sprzyjających warunkach zawsze na świeżym powietrzu)
15.30 – 15.45 Przygotowanie do podwieczorku
15.45 – 16.10 Podwieczorek
16.10 – 16.20 Zabiegi pielęgnacyjne
16.20 – 18.00 Zabawy dowolne lub organizowane przez nauczyciela w sali lub w ogrodzie