„Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może”

— Janusz Korczak